a
O NAS LICENCJA PRZYWÓDZTWO I KOMUNIKACJA

Koszty marnowanej żywności

Alicja Kuras, 29 listopada 2013

Zmarnowana żywność to niewykorzystana możliwość zaspokojenia głodu milionów ludzi. Generuje także niewyobrażalne straty ekonomiczne i wywołuje degradację środowiska. Jakość gleb, wody i różnorodność biologiczna jest zagrożona. Zmarnowana żywność ma także ogromy wpływ na globalne zmiany klimatu.

Fot. jbloom CC BY 2.0

Rocznie na świecie marnuje się 1,3 miliarda ton żywności. Globalny ekonomiczny koszt tego precedensu obliczony w oparciu o ceny z 2009 roku to około 750 miliardów USD. Wartość ta jest porównywalna z PKB Szwajcarii lub Turcji. Nawet sama ilość zmarnowanego zboża mogłaby zaspokoić minimalne potrzeby żywnościowe 48 milionów ludzi. W tym samym czasie 900 milionów ludzi cierpi z głodu.

Żywność marnowana jest w całym łańcuchu dystrybucji i konsumpcji. Ma ona negatywny wpływ na środowisko na dwóch poziomach: w postaci wykorzystanych zasobów naturalnych do jej produkcji oraz zanieczyszczeń generowanych przez wyrzucone resztki. W kontekście coraz bardziej ograniczonych zasobów naturalnych ponad 1/3 wytworzonej żywności marnuje się.

W 2007 r., prawie 1,4 mld hektarów ziemi zostało wykorzystanych do produkcji żywności nieskonsumowanej. Stanowi to powierzchnię większą niż Kanada i Indie razem wzięte. Głównymi zmarnowanymi produktami przyczyniającymi się do okupacji gruntów są mięso i mleko, zajmujące 78% całkowitej powierzchni, a ich udział w całkowitej ilości wyrzuconej żywności to 11%.

W tym samym roku zużyto około 250 km² do wyprodukowania zmarnowanej żywności. Jest to odpowiednik objętości wody z trzech Jezior Genewskich albo rocznego przepływu rzeki Wołgi. Zboża, owoce i mięso są głównymi produktami przyczyniającymi się do tych strat.

Zmarnowana żywność generuje ok. 3,3 miliarda ton dwutlenku rocznie. W rankingu największych emitentów wśród państw zajęłaby trzecie miejsce po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Jedzenie jest największym emitentem gazów cieplarnianych na wysypiskach śmieci, będących nawet 25 razy bardziej szkodliwymi od CO₂.

Zgodnie z aktualnymi trendami globalna produkcja pożywienia będzie musiała wzrosnąć o 60% do 2050 roku. W konsekwencji czego zanieczyszczenie środowiska przez niewykorzystane jedzenie również wzrośnie.

Źródło: FAO, Globl Food Loses and Food Wastage, 2011.

Vid. Bank Żywności

Komentarze

Trackbacks & Pings