a
O NAS LICENCJA PRZYWÓDZTWO I KOMUNIKACJA

Zbuduj swoją wiarygodność z BIK-iem

Alicja Kuras, 17 listopada 2013

Oszczędzanie jest rozsądnym sposobem na finansowanie wydatków. Jednak zdarzają się sytuacje, w których trwałoby to długimi latami. Wtedy przydatne staje się zaciągnięcie kredytu. Potencjalni klienci są wówczas analizowani pod kontem wiarygodności.


Fot. thinkpanama CC BY 2.0

W dużym stopniu analizę klientów umożliwia Biuro Informacji Kredytowej, które często wywołuje negatywne skojarzenia i emocje. Podczas składania wniosków kredytowych wiele osób obawia się słysząc o sprawdzaniu danych w BIK-u. Jednak takie przeświadczenie jest mylne. W rzeczywistości ponad 90% danych znajdujących się w bazie to informacje pozytywne. Dzięki nim banki mogą nam zaufać i udzielić kredytu.

Celem działania BIK-u jest przekazywanie rzetelnych i prawdziwych informacji na temat wiarygodności finansowej klientów do banków i SKOK-ów. Organizacje te zainteresowane są nie tylko informacjami o nierzetelnych klientach, którym nie warto udzielać kredytów. Przede wszystkim istotna jest wiedza dotycząca wiarygodnych klientów, którym mogą zaufać. Bank, jak każde inne przedsiębiorstwo, zainteresowany jest zwiększeniem sprzedaży swoich produktów, a w ich portfolio produktem jest m.in. kredyt. W związku z tym, że zawarcie takiej umowy wiąże się z ryzykiem dla instytucji finansowych, powstała ogólna baza, która umożliwia weryfikację potencjalnych klientów.

Udzielając zgody na przetwarzanie danych po spłacie kredytu, mamy możliwość budowania swojego pozytywnego wizerunku w BIK-u. Im pozytywnych informacji o kliencie w bazie będzie więcej, tym staje się on bardziej atrakcyjny dla banku. Należy pamiętać o tym, że nieudzielenie zgody nie uchroni nas przed wpisem nieterminowo spłaconego kredytu do bazy. Wszystkie dane dotyczące zaległości w spłatach powyżej 60 dni, niezależnie od jej kwoty, znajdują się w bazie przez cały okres opóźnienia w spłacie oraz następne 5 lat po uregulowaniu zadłużenia. W tym przypadku nie ma znaczenia to, czy zgoda na przetwarzanie danych została udzielona. Zgoda udzielona jest przez klienta jedynie na przetwarzanie terminowo spłacanych rat po upływie okresu zobowiązania. Informacje o przeterminowanych spłatach i aktualnych kredytach nie wymagają jej. Ustawodawca, chcąc zagwarantować instytucjom finansowym bezpieczeństwo, ustanowił prawo umożliwiające gromadzenie danych o klientach na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.).

Warto pamiętać o tym, że raz na 6 miesięcy każdemu przysługuje prawo do bezpłatnego wglądu do informacji o sobie znajdujących się w bazie BIK-u. Szczególnie przydatne jest ono w czasie przygotowywania się do zaciągnięcia kredytu. W przypadku chęci naniesienia korekty, klient może złożyć wniosek do właściwego banku o zmianę danych w BIK-u. Dane dotyczące historii kredytowej mogą być modyfikowane jedynie na wniosek banku, które je wprowadził. Jest to jedyna droga umożliwiająca jakąkolwiek ich zmianę. Rola BIK-u podczas procesu udzielenia kredytu, ma jedyne charakter informacyjny. Nie jest to organ decydujący, a banki w tej kwestii są autonomiczne i w działaniach kierują się ograniczaniem ryzyka.

 

Vid. aleBankTV

Komentarze

Trackbacks & Pings